YoniLight

יש לכם פרויקט דברו איתי

צילום והפקת וידאו לקולקציה 2022

עריכת כל החומרים

בפורמטים הנדרשים לשימושכן באתרים, באינסטגרם ובפייסבוק סרטון לכל דגם

יום צילום והפקה

בפורמטים הנדרשים לשימושכן באתרים, באינסטגרם ובפייסבוק סרטון לכל דגם

בניית קונספט​

בפורמטים הנדרשים לשימושכן באתרים, באינסטגרם ובפייסבוק סרטון לכל דגם

YoniLight